Công nghệ hiện đại đã giúp cho giới quyền thế có khả năng nghe lén và thu thập dữ liệu của nhóm quần chúng vô tội, vô can. Tự Vệ Chống Theo Dõi là tài liệu hướng dẫn của EFF để bạn bảo vệ chính mình và người quen chống lại sự theo dõi bằng cách dùng công nghệ bảo mật và triển khai những thói quen cẩn trọng.

Chọn một bài viết từ mục lục để tìm hiểu, học hỏi về một công cụ hay một chủ đề, hoặc xem qua một trong những bài cần đọc để tự dẫn dắt bạn đến với những kỹ năng mới.

Tổng quan

Hiểu căn bản: Theo dõi bằng kỹ thuật số là gì, và làm sao để bạn chống chọi lại nó.

 
Chỉ Dẫn

Chỉ dẫn từng bước một để giúp bạn cài đặt và sử dụng các công cụ và phần mềm hữu dụng.

 
Hướng Dẫn

Hướng dẫn chi tiết cho các tình huống riêng biệt.

 
JavaScript license information