Skip to main content
Surveillance
Self-Defense
Tips, Tools and How-tos for Safer Online Communications

Chúng tôi là Electronic Frontier Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận, độc lập, hoạt động để bảo vệ quyền riêng tư & bảo mật trên mạng gần ba mươi năm nay. Tài liệu này là Tự Vệ Chống Theo Dõi: cẩm nang hướng dẫn bạn và người quen cách đề phòng bị theo dõi trên mạng.

Đọc phần CƠ BẢN để tìm hiểu cách theo dõi trên mạng như thế nào. Vào phần CẨM NANG CÔNG CỤ để được hướng dẫn cách cài đặt các ứng dụng tốt nhất, an toàn nhất mà chúng tôi đã chọn ra. Chúng tôi có thêm nhiều thông tin chi tiết trong phần HỌC HỎI THÊM. Nếu muốn được hướng dẫn tham quan, hãy đọc danh sách CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO MẬT thông thường nhất.