Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Người kỳ cựu về an toàn mạng?

Hướng dẫn nâng cao để tăng cường kỹ năng tự vệ chống lại giám sát. anchor link

Xin chúc mừng! Bạn đã thực hiện các bước để cải thiện sự an toàn của thông tin liên lạc trên mạng. Bây giờ bạn muốn nâng cấp thêm, và với danh sách cần đọc này, bạn sẽ có thể. Bạn sẽ học để hiểu được các mối đe dọa , xác minh danh tính của những người mà bạn đang giao tiếp, và học thêm một số công cụ mới.

  1. Kiểm Chứng Chìa Khóa
  2. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  3. Làm thế nào: Sử dụng OTR cho Mac
  4. Lựa Chọn Công Cụ
  5. Giới thiệu về Mật Mã Khóa Công Khai và PGP
  6. Key Concepts in Encryption