Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Muốn có một gói bảo mật khởi đầu?

Bắt đầu từ đầu với một lựa chọn các bước đơn giản. anchor link

Việc giám sát tác động lên tất cả chúng ta, bất kỳ sống nơi đâu hay làm gì. Trong khi một số người trong chúng ta có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, những người khác chỉ đơn giản là muốn biết những biện pháp mà họ có thể làm để bảo vệ an toàn cho thông tin và dữ liệu của họ khỏi bị xem lén. Danh sách giới thiệu cần đọc này sẽ giúp bạn đánh giá nguy cơ đối với cá nhân, bảo vệ thông tin liên lạc và thông tin quý giá của bạn, và bắt đầu suy nghĩ về việc áp dụng các công cụ gia tăng bảo mật vào thói quen hàng ngày của bạn.

  1. Tạo Mật Khẩu Mạnh
  2. Giữ An Toàn Cho Dữ Liệu
  3. Những điều cần biết về mã hóa?
  4. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  5. Liên lạc với người khác
  6. Lựa Chọn Công Cụ
  7. Bảo vệ bản thân trên mạng xã hội