Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Người bảo vệ nhân quyền?

Công thức cho các tổ chức, những người cần giữ an toàn không để chính phủ nghe trộm. anchor link

Nếu bạn điều hành một tổ chức mà công việc có thể bị giám sát bởi chính quyền, hoặc ở địa phương, hoặc khi đang di chuyển, bạn cần phải nghĩ đến việc khóa cứng thông tin liên lạc. Đây là hướng dẫn cơ bản để bạn tham khảo khi lập kế hoạch tự vệ chống bị theo dõi cho cả tổ chức

  1. Giữ An Toàn Cho Dữ Liệu
  2. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  3. Những điều cần lưu ý khi đi qua biên giới Hoa Kỳ
  4. Liên lạc với người khác
  5. Lựa chọn VPN phù hợp với bạn