Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Sinh viên báo chí?

Những bài học về bảo mật mà trường báo chí có thể không dạy. anchor link

Trường báo chí dạy cho bạn nhiều điều, nhưng không hẵn dạy bạn làm thế nào để bảo vệ mình chống lại theo dõi. Nhấp vào để học cách đánh giá các nguy cơ bạn phải đối mặt và làm thế nào để tự bảo vệ mình chống lại các nguy cơ đó. Những bài cần đọc sau đây sẽ dạy bạn hiểu được các mối đe dọa khác nhau, giao tiếp với người khác một cách an toàn, bảo vệ mình và dữ liệu trên mạng, và vượt thoát kiểm duyệt Internet.

  1. Tạo Mật Khẩu Mạnh
  2. Giữ An Toàn Cho Dữ Liệu
  3. Những điều cần biết về mã hóa?
  4. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  5. Liên lạc với người khác
  6. Làm thế nào: Vượt thoát kiểm duyệt trên mạng
  7. Bảo vệ bản thân trên mạng xã hội
  8. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu trong Linux
  9. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong Windows
  10. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong macOS