Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Về tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi

Hướng dẫn này dành cho những ai? anchor link

Tự Vệ Chống Theo Dõi (Surveillance Self-Defense) là một cẩm nang hướng dẫn để bảo vệ chống bị theo dõi trên mạng dành cho tất cả mọi người trên thế giới. Một số khía cạnh của tập hướng dẫn nay sẽ hữu ích cho những ai với chút ít kiến thức kỹ thuật, trong khi các mặt khác thì nhắm đến độc giả với nhiều kiến thức kỹ thuật hơn và các huấn luyện viên về quyền riêng tư/bảo mật. Chúng tôi cho rằng mô thức đe dọa của mỗi người đều đặc thù-từ các nhà hoạt động tại Trung Quốc cho đến ký giả tại Âu châu cho đến cộng đồng LGBTQ (đồng tính luyến ái) tại Uganda. Chúng tôi tin là mỗi người đều có gì đó cần bảo vệ, dầu là từ chính quyền hoặc cha mẹ hoặc chủ nhân công ty tò mò, kẻ bám sát, các công ty thu thập dữ liệu , hoặc người bạn đời ngược đãi.

Hướng dẫn này muốn đạt được gì? anchor link

Có rất nhiều hướng dẫn trên Internet về quyền riêng tư và bảo mật nhằm chỉ dẫn cho người dùng cách sử dụng một số công cụ đặc thù nào đó, thí dụ như két mật khẩu hay VPN hoặc Gói Trình Duyệt Tor. Tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi gồm có các chỉ dẫn từng bước một để cài đặt và sử dụng các công cụ riêng tư và bảo mật, nhưng cũng đồng thời muốn chỉ dạy người dùng cách suy nghĩ có chiều sâu về quyền riêng tư và bảo mật trên mạng để họ có khả năng đánh giá và chọn lựa các biện pháp và công cụ thích hợp ngay cả khi công cụ và đối thủ có thay đổi. Xin để ý là luật pháp và công nghệ có thể thay đổi nhanh chóng, và một số tiết mục của tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi có thể trở nên lỗi thời.

Hướng dẫn này nhìn nhận là có một số mối đe dọa tinh vi và hùng mạnh rất khó hoặc không thể chống cự lại được. Chúng tôi hy vọng là hướng dẫn này giúp người dùng biết nghi ngờ những lời khoe khoang rằng công cụ nào đó có được hoàn toàn bảo mật và riêng tư. Các biện pháp vững chắc về bảo mật và riêng tư vẫn đáng công bỏ ra tuy chúng không bảo đảm 100% chống cự lại mọi đối thủ. Những biện pháp này gia tăng tốn kém và nỗ lực theo dõi-và có thể gia tăng đến mức độ mà đối thủ cảm thấy là theo dõi bạn không đáng công nữa.

Hướng dẫn này có những giới hạn gì? anchor link

Hướng dẫn này không đề cập đến việc an ninh hoạt động (operational security - OPSEC) trong bình diện rộng hơn. An ninh hoạt động là tiến trình bảo vệ thông tin về hoạt động của một nhân sự mà đối thủ muốn biết. Tiến trình này ra khỏi phạm vi của lãnh vực số.

Lấy thí dụ, một số người dự định họp mặt kín. Họ có thể phải lo nghĩ đến việc có bị ai đi theo dõi không, hoặc có bị máy quay CCTV theo dõi, hoặc hàng xóm có để ý đến buổi họp, hoặc nơi họp mặt bị gài máy nghe lén. Có thể họ nên nghĩ đến việc các hoạt động của họ có tạo ra mẫu mực sinh hoạt đáng nghi chăng. Họ có thể có quan tâm đến vấn đề an ninh vật chất; có cách nào biết nếu nhà bị ai lẻn vào hoặc lục lạo máy tính xách tay? Tài liệu kín có được giữ an toàn không?

Đây là những mối quan tâm quan trọng và chính đáng cho những ai với nhu cầu an ninh đặc biệt, tuy nhiên chúng đi ra ngoài phạm vi của hướng dẫn này.

Xin sử dụng tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi như bước khởi đầu điều nghiên của bạn, và tìm thêm các dữ kiện, trường hợp, chuyên gia thẩm quyền gần đây nhất. Xin lưu ý là nếu có một điều trình bày về luật pháp chính xác thì nó có thể chỉ chính xác ở một địa phận (nơi) nào đó; cũng thế, luật pháp có thể thay đổi, điều chỉnh hoặc lật ngược bởi sự kiện mới từ đó đến nay. Dữ liệu trong tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi chỉ cho mục đích thông tin chứ không có mục đích cung cấp lời khuyên pháp lý. Bạn nên liên lạc với luật sư có bằng hành nghề tại địa phận của bạn cư ngụ để có lời khuyên pháp lý liên quan đến một vấn đề nào đó.