Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Công nhận đóng góp

Xin đa tạ tất cả những người viết bài, dịch thuật, và góp ý kiến về tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi. Như mọi khi, lỗi là tại chúng tôi, sửa lỗi là nhờ họ.

Đóng góp/dịch thuật nội dung: anchor link

 • Abed W. Ayyad
 • Julie Schwietert Collazo
 • Ahmad Gharbeia
 • Amr Gharbeia
 • Eman AlTamimi
 • Ahmet Sabancı
 • Abdullah Aloglu
 • Filipe Meirelles
 • Sobia Ghazal 
 • Ali Kamran 
 • Samir Nassar
 • Anas Qtiesh
 • Ramy Raoof
 • André Santos
 • Carlos Wertheman
 • Vitaliy Grishenko
 • Keylingo Translations
 • Viet Tan
 • Nighat Dad
 • Endalkachew Chala
 • Zerihun Wondimagegn
 • Franciso L. and Paula S. (EDRi volunteers)

Duyệt xét của các bạn bên ngoài và những trợ giúp khác: anchor link

 • Localization Lab
 • Tarek Amr
 • Mytili Bala
 • Ruben Bloemgarten
 • Wojtek Bogusz
 • Griffin Boyce
 • Jon Camfield
 • Endalkachew Chala
 • Sacha Costanza-Chock và sinh viên năm 2014 của MIT’s Civic Media: Collaborative Design Studio
 • Marianne Diaz
 • Allen Gunn và các tham dự viên và ban tổ chức của kỳ 2014 New York Privacy Sprint
 • Paulina Haduong
 • Nadia Heninger
 • Becky Hurwitz
 • Ramzi Jaber
 • Fieke Jansen
 • Oktavia Jonsdottir
 • Marta M. Kanashiro
 • Emi Kane
 • Michael Khoo
 • Jeremie Leclanche
 • Vinícius Oliveira
 • Tom Lowenthal
 • Wei-Wei Lu
 • Moxie Marlinspike
 • Andre Meister
 • Dan Meredith
 • Henrique Parra
 • Jennie Phillips
 • Enrique Piracaes
 • Ali Ravi
 • Karen Reilly
 • Garrett Robinson
 • Runa Sandvik
 • Bruce Schneier
 • Samantha Majerus và nhóm SSD tại Spitfire Strategies
 • Katarzyna Szymielewicz
 • Trevor Timm
 • Marek Tuszynski
 • Dmitri Vitaliev
 • Chris Walker
 • Yuri Waki
 • Carol Waters

Tổ chức EFF xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã soạn thảo tài liệu này, bảo đảm chất lượng, và hỗ trợ trực tuyến cho các công cụ và dịch vụ đề cập trong hướng dẫn này.

Nhóm Tự Vệ Chống Theo Dõi của EFF bao gồm: anchor link

 • Mark Burdett
 • Nate Cardozo
 • Kim Carlson
 • Hugh D’Andrade
 • Peter Eckersley
 • Eva Galperin
 • Jeremy Gillula
 • April Glaser
 • Starchy Grant
 • Max Hunter
 • Rebecca Jeschke
 • Adi Kamdar
 • Danny O’Brien
 • Matt Olenick (Mirabot)
 • Kurt Opsahl
 • Katitza Rodríguez
 • Squiggy Rubio (Mirabot)
 • Seth Schoen
 • Jillian C. York

Lời cảm tạ đặc biệt dành cho các bậc đàn anh đi trước của EFF: Dan Auerbach, Kevin Bankston, Micah Lee, Chris Palmer, and Yan Zhu đã chỉ đường cho chúng tôi.

Tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi được tài trợ bởi sự hỗ trợ rộng rãi của Ford Foundation.