Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Nhà báo trên đường tác nghiệp?

Làm thế nào để giữ an toàn trực tuyến bất cứ nơi nào mà không bị mất mát quyền truy cập thông tin. anchor link

Các nhà báo thường quen với việc hoạt động trong những tình huống nguy hiểm, nhưng không nên lấy những rủi ro không cần thiết với dữ liệu và thông tin liên lạc của bạn. Với danh sách cần đọc này, bạn có thể hiểu về mô thức đe doạ của mình, giao tiếp một cách an toàn với những người khác, và vượt thoát sự kiểm duyệt mạng.

 1. Tạo Mật Khẩu Mạnh
 2. Giữ An Toàn Cho Dữ Liệu
 3. Đi biểu tình (Hoa Kỳ)
 4. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
 5. Những điều cần lưu ý khi đi qua biên giới Hoa Kỳ
 6. Liên lạc với người khác
 7. Làm thế nào: Vượt thoát kiểm duyệt trên mạng
 8. Lựa chọn VPN phù hợp với bạn
 9. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu trong Linux
 10. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong Windows
 11. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong macOS