Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Giới trẻ LGBTQ (Đồng Tính, Lưỡng Tính, và Chuyển Giới)

Lời khuyên và các công cụ để giúp bạn truy cập an toàn các tài nguyên về LGBTQ, lui tới các mạng xã hội, và tránh bị theo dõi. anchor link

Nếu bạn không được sự hỗ trợ thích đáng và không truy cập được các tài nguyên về LGBTQ, hướng dẫn này chỉ cho bạn làm sao để tìm kiếm những tài nguyên đó trên mạng một cách an toàn nhằm tránh việc vô tình bị lộ diện đối với bè bạn, gia đình, hoặc giới quảng cáo trực tuyến do hệ quả của việc truy tìm trên mạng hoặc những kẻ tò mò theo dõi.

  1. Tạo Mật Khẩu Mạnh
  2. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  3. Liên lạc với người khác
  4. Lựa Chọn Công Cụ
  5. Làm thế nào: Mã hóa iPhone của bạn
  6. Bảo vệ bản thân trên mạng xã hội
  7. Làm thế nào: Sử dụng Signal trong iOS
  8. Privacy for Students
  9. How to: Understand and Circumvent Network Censorship