Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Cẩm Nang Công Cụ

Dưới đây là các bài chỉ dẫn từng bước một để giúp bạn cài đặt và sử dụng các công cụ bảo mật và bảo vệ riêng tư. Tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi khuyến khích bạn suy nghĩ về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trên mạng một cách tinh vi. Chúng tôi muốn trang bị cho bạn khả năng chọn công cụ và thói quen phù hợp với chính bạn.

Chúng tôi đề nghị thực hiện lượng giá mô thức đe dọa trước khi đi qua phần hướng dẫn cài đặt.

Xin lưu ý là luật pháp và công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, và có thể có những phần của tài liệu SSD trở nên lỗi thời. Xin xem trang blog Học Tập Bảo Mật của EFF để biết những thông tin mới nhất.

How to: Detect Bluetooth Trackers

How to: Use WhatsApp

How to: Use Tor on Android and iPhone

How to: Use Signal

Làm thế nào: Mã hóa iPhone của bạn

Làm thế nào: Mã hóa Thiết bị Windows của bạn

Làm thế nào: Sử dụng Tor cho Windows

Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu trong Linux

Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong Windows

Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong macOS

Làm thế nào: Sử dụng Tor trong macOS

Làm thế nào: Dùng Xác Minh Hai Yếu Tố

Làm thế nào: Tránh bị Tấn Công Lừa Đảo

Làm thế nào: Sử dụng Tor cho Linux

How to: Understand and Circumvent Network Censorship