Surveillance
Self-Defense

Cẩm Nang Công Cụ

Dưới đây là các bài chỉ dẫn từng bước một để giúp bạn cài đặt và sử dụng các công cụ bảo mật và bảo vệ riêng tư. Tài liệu Tự Vệ Chống Theo Dõi khuyến khích bạn suy nghĩ về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trên mạng một cách tinh vi. Chúng tôi muốn trang bị cho bạn khả năng chọn công cụ và thói quen phù hợp với chính bạn.

Chúng tôi đề nghị thực hiện lượng giá mô thức đe dọa trước khi đi qua phần hướng dẫn cài đặt.

Xin lưu ý là luật pháp và công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, và có thể có những phần của tài liệu SSD trở nên lỗi thời. Xin xem trang blog Học Tập Bảo Mật của EFF để biết những thông tin mới nhất.

JavaScript license information