Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Học hỏi thêm

Bạn đã học các nguyên tắc tổng quát về Tự Vệ Chống Theo Dõi, và bạn đã cài đặt các công cụ trợ giúp. Các cẩm nang sau đây giải thích nguyên lý nền tảng của việc bảo vệ riêng tư số, và bao gồm những phương thức thông thường để áp dụng: trên mạng hay ngoài đời. Bạn sẽ tìm thấy nơi đây từ những việc như chi tiết về mã hóa cho đến mẹo làm sao để bảo vệ riêng tư khi đi biểu tình.

Choosing a Password Manager

Làm thế nào để phòng chống mã độc?

Kiểm Chứng Chìa Khóa

Đi biểu tình (Hoa Kỳ)

Những điều cần lưu ý khi đi qua biên giới Hoa Kỳ

Lựa chọn VPN phù hợp với bạn

Giới thiệu về Mật Mã Khóa Công Khai và PGP

Bảo vệ bản thân trên mạng xã hội

Nhóm Facebook: Giảm Thiểu Rủi Ro

Key Concepts in Encryption

Privacy for Students

What Is Fingerprinting?

Privacy Breakdown of Mobile Phones