Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mã hóa khóa công khai

Hệ thống mã hóa truyền thống sử dụng cùng bí mật hoặc chìa khóa để mã hóa và giải mã một tin nhắn. Do đó nếu tôi mã hóa một tập tin với mật khẩu là “bluetonicmonster”, thì bạn cần cả tậpp tin và mật khẩu “bluetonicmonster” để giải mã nó. Mã hóa khóa công khai sử dụng hai khóa: một khóa để mã hóa, và cái còn lại để giải mã. Điều này dẫn đến rất nhiều lợi ích. Đặc biệt trong đó là bạn có thể gửi ra khóa để mã hóa tin nhắn gửi đến bạn, và miễn là bạn còn giữ bí mật cho khóa còn lại thì người nào có khóa đó có thể nói chuyện bảo mật với bạn. Khóa mà bạn trao đi cho nhiều người được gọi là “khóa công khai”: do đó mới có tên gọi của kỹ thuật này. Mã hóa khóa công khai được sử dụng để mã hóa email và tập tin bằng phương thức PGP , OTR để nhắn tin nhanh, và SSL/TLS dành cho truy cập các trang mạng.