Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การเข้ารหัสคีย์สาธารณะ

ระบบการเข้ารหัสแบบเดิมใช้รหัสลับหรือคีย์เดียวกัน เพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความ ดังนั้น ถ้าผมเข้ารหัสไฟล์โดยใช้รหัสผ่านว่า 'bluetonicmonster' คุณจะต้องมีทั้งไฟล์และรหัสผ่าน 'bluetonicmonster' เพื่อถอดรหัสไฟล์นี้ แต่การเข้ารหัสคีย์สาธารณะใช้คีย์สองชุด ชุดหนึ่งเพื่อเข้ารหัส และอีกชุดหนึ่งเพื่อถอดรหัส วิธีการนี้มีประโยชน์อย่างมาก อย่างแรกคือ คุณสามารถมอบคีย์นี้ให้กับใครก็ได้ เพื่อเข้ารหัสข้อความที่ส่งให้กับคุณ และตราบที่คุณยัมีคีย์ลับอีกชุดหนึ่งอยู่ คนที่มีคีย์ดังกล่าวก็สามารถพูดกับคุณได้อย่างปลอดภัย คีย์ที่คุณแจกไปทั่วได้นี้ เรียกว่า 'คีย์สาธารณะ' ตามชื่อของเทคนิคที่ใช้ การเข้ารหัสคีย์สาธารณะถูกนำมาใช้ในการเข้ารหัสอีเมลโดย Pretty Good Privacy (PGP ) โดยโอทีอาร์สำหรับการรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และโดย SSL /TLS สำหรับการท่องเว็บ