Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

PGP

PGP viết tắt của Pretty Good Privacy (Bảo mật Cá Nhân Rất Tốt): đây là một trong những phiên bản phổ biến của mã khóa dùng chìa khóa công. Phil Zimmermann là người đã sáng tạo ra, ông viết chương trình này vào năm 1991 để giúp các nhà hoạt động và những người khác bảo vệ các cuộc liên lạc của họ. Ông chính thức bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra khi chương trình này lan rộng ra khỏi Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, các công cụ xuất khẩu mà có mã hóa với chìa khóa công là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

PGP tiếp tục tồn tại như là một sản phẩm phần mềm thương mại. Cũng có phiên bản miễn phí có cùng tiêu chuẩn mà PGP dùng được gọi là GnuPG (viết tắt là GPG). Bởi gì cả hai đều sử dụng cùng phương thức, người dùng được coi như sử dụng “khóa PGP” hoặc gửi đi “tin nhắn PGP”, cả khi họ sử dụng GnuPG.