Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Khả năng

Khả năng của một kẻ tấn công (trong ý nghĩa dùng trong hướng dẫn này) là họ có thể làm những gì để đạt được mục tiêu vạch ra. Lấy thí dụ, một cơ quan an ninh của một quốc gia có thể có khả năng nghe lén một cú gọi điện thoại trong khi đó người hàng xóm có thể có khả năng dòm ngó bạn từ cửa sổ của họ. Khi nói là kẻ tấn công " khả năng không có nghĩa là họ nhất thiết dùng đến khả năng đó. Nhưng nó có nghĩa là bạn nên lưu tâm và chuẩn bị cho xác suất đó xảy ra.