Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Đối thủ

Đối thủ của bạn là người hoặc tổ chức cố gắng phá vỡ các mục tiêu an toàn của bạn. Đối thủ có thể khác nhau, tùy thuộc vào từng tình huống. Ví dụ như, bạn có thể lo âu về đám tội phạm dò thám trên mạng trong quán café internet, hoặc thấy phiền về những người bạn học. Thường thì đối thủ chỉ mang tính giả thuyết.