Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mô thức đe dọa

Một cách suy nghĩ thu gọn về những cách bảo vệ cần có cho dữ liệu của bạn. Vì không thể nào phòng chống lại tất cả mọi mánh khóe hoặc tất cả kẻ tấn công, bạn nên tập trung vào đối tượng nào muốn lấy dữ liệu của bạn, đối tượng đó muốn gì trong dữ liệu, và cách nào để họ chiếm lấy. Suy nghĩ ra trước được một số hình thức tấn công để đề phòng được gọi là xác định mô thức đe dọa . Một khi bạn đã có được mô thức đe dọa , thì bạn có thể làm phân tích mối nguy hại .