Surveillance
Self-Defense
การป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง: เคล็ดลับ เครื่องมือ และวิธีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

หน้าแรกของ SSD

Electronic Frontier Foundation เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงผลกำไรที่ทำงานเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี คู่มือจากผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันตัวเองจากการสอดส่องของเราใช้เพื่อปกป้องตัวคุณและเพื่อน ๆ จากการสอดแนมออนไลน์

ดูข้อมูลพื้นฐานเพื่อดูวิธีการทำงานของการติดตามสอดส่องออนไลน์ สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดที่เราคัดสรรมา โปรดดูรายละเอียดที่ “คู่มือการใช้เครื่องมือ” ดูข้อมูลแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วน “เรียนรู้เพิ่มเติม” หากต้องการดูข้อมูลเป็นแนวทาง โปรดดูที่รายการของ “สถานการณ์ต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัย” ที่พบบ่อย

 

แหล่งข้อมูลสำหรับเริ่มต้นเรียนรู้ทั้งหมดมีอยู่รวมกันในที่เดียว
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัว
ดูข้อมูลที่ “คู่มือการเรียนรู้การรักษาความปลอดภัย”

คู่มือการใช้เครื่องมือ

JavaScript license information