เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ผู้คนมีเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการดักฟังและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร Surveillance Self-Defense (การป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง) คือแนวทางของมูลนิธิพรมแดนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Frontier Foundation: EFF) ในการป้องกันตัวคุณเองและเพื่อนๆ ของคุณจากการถูกสอดส่อง โดยการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัย และการกำหนดวิธีปฏิบัติอย่างระมัดระวัง

เลือกบทความจากดัชนีของเรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือหรือประเด็นที่คุณต้องการทราบ หรือเลือกดูรายการบทช่วยสอนของเรา เพื่อดูคำแนะนำโดยละเอียด เพื่อช่วยเสริมทักษะใหม่ๆ

ภาพรวม

การทำความเข้าใจกับข้อมูลเบื้องต้น: การถูกสอดส่องบนโลกดิจิทัลคืออะไร และคุณจะสามารถรับมือได้อย่างไร

 
บทช่วยสอน

แนวทางที่แสดงวิธีทำแบบทีละขั้นตอน เพื่อช่วยให้ตุณติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่างๆ

 
ข้อมูลสรุป

แนวทางโดยละเอียดสำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

 
บทช่วยสอน
JavaScript license information