Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง

แนวทางนี้สร้างขึ้นสำหรับใคร? anchor link

การป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง (Surveillance Self-Defense หรือ SSD) คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณป้องกันตัวคุณเองจากการถูกสอดส่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับทุกๆ คนทั่วโลก บางหัวข้อของแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่มีความรู้ด้านเทคนิคน้อยมาก ในขณะที่หัวข้ออื่นๆ จัดทำขึ้นสำหรับผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่อนข้างมาก และผู้ฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัว/ความปลอดภัย เราเชื่อว่าโมเดลภัยคุกคามของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ตั้งแต่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศจีน ไปจนถึงนักข่าวในทวีปยุโรป และไปจนถึงชุมชน LGBTQ ในประเทศยูกันดา เราเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ต้องการปกป้อง ไม่ว่าจากการสอดส่องของรัฐบาล หรือผู้ปกครอง หรือนายจ้างที่อยากรู้อยากเห็น พวกที่ชอบติดตามหรือคอยเฝ้ามอง องค์กรที่ทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) หุ้นส่วนหรือคู่สมรสที่เป็นอันตราย

แนวทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร? anchor link

ปัจจุบันมีแนวทางการป้องกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอนวิธีการใช้ชุดของเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ใช้ อาทิ โปรแกรมช่วยจำรหัสผ่าน หรือ VPN หรือชุดเบราว์เซอร์ Tor แนวทางการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง (SSD)ไม่เพียงแต่รวบรวมบทช่วยสอนที่แสดงวิธีทำแบบทีละขั้นตอน สำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องมือการป้องกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย แต่แนวทางการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง (SSD) ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้ผู้คนได้คิดเกี่ยวกับการป้องกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยทางออนไลน์ ด้วยวิธีที่ฐับซ้อน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเลือกเครื่องมือและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ถึงแม้เครื่องมือต่างๆ และพวกผู้ไม่หวังดีจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา พึงทราบว่า กฎหมายและเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแแปลงได้อย่างรวดเร็ว และบางส่วนของแนวทางการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง (SSD) อาจล้าสมัย

แนวทางนี้ยอมรับว่าภัยคุกคามบางตัวที่มีประสิทธิภาพและซับซ้อนมากๆ อาจป้องกันได้ยาก หรืออาจไม่สามารถป้องกันได้เลย เราหวังว่าแนวทางนี้จะช่วยสอนให้ผู้ใช้ตั้งข้อสงสัยกับเครื่องมือที่กล่าวอ้างว่าสามารถป้องกันความเป็นส่วนตัวหรือรักษาความปลอดภัยได้อย่างครอบคลุม วิธีปฏิบัติที่แข็งแกร่งในการป้องกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยยังคงคุ้มค่ากับความพยายาม ถึงแม้จะไม่สามารถรับประกันได้เต็ม 100% ถึงประสิทธิภาพในการป้องกันผู้ไม่หวังดีทั้งหมดก็ตาม วิธีปฏิบัติเหล่านี้ทำให้ผู้ไม่หวังดีต้องลงทุนและลงแรงมากขึ้นในการสอดส่อง และพวกเขาอาจต้องเพิ่มการลงทุนและลงแรงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาเห็นว่าไม่คุ้มที่จะสอดส่องอีกต่อไป

แนวทางนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้าง? anchor link

แนวทางนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินงาน (Operations Security หรือ 'OPSEC') ในรายละเอียด OPSEC คือกระบวนการในการป้องกันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีความสำคัญต่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ไม่หวังดี เนื่องจาก กระบวนการดังกล่าวนี้มักไปไกลเกินขอบเขตของโลกดิจิทัล

ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนที่พยายามจะจัดการประชุมลับอาจกังวลว่าจะมีคนคอยติดตามพวกเขาแบบตัวเป็นๆ หรือไม่ หรือพวกเขาจะถูกเฝ้ามองจากวงจรปิดหรือไม่ หรือเพื่อนบ้านของพวกเขาอาจระแคะระคายเกี่ยวกับการประชุมลับของพวกเขาหรือไม่ หรือสถานที่ประชุมของพวกเขาจะถูกติดเครื่องดักฟังไว้หรือไม่ บางทีพวกเขาอาจสงสัยว่าพวกเขาได้สร้างรูปแบบของกิจกรรมที่น่าสงสัยขึ้นมาหรือไม่ และพวกเขาอาจกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพ พวกเขาสามารถบอกได้หรือไม่ว่ามีใครงัดแงะเข้าไปในบ้านของพวกเขา หรือวุ่นวายกับแล็ปท็อปของพวกเขา? เอกสารลับของพวกเขาปลอดภัยหรือไม่?

ประเด็นเหล่านี้คือความกังวลที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัย แต่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของแนวทางบนเว็บไซต์นี้

กรุณาใช้แนวทางการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง (SSD) นี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาค้นคว้าของคุณเอง และตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดเพิ่มเติม รวมทั้งคดีหรือกรณีต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย พึงทราบว่า ถึงแม้คำกล่าวเกี่ยวกับกฎหมายจะมีความถูกต้อง แต่ก็อาจถูกต้องแค่ในเขตอำนาจศาล (หรือสถานที่) เดียว และกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก หลังจากที่เราได้จัดทำบทความนี้ขึ้น เอกสารและบทความในแนวทางการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง (SSD) นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย คุณควรปรึกษาทนายความที่ได้รับอนุญาตให้ว่าความได้ในเขตอำนาจศาล เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาที่เฉพาะเจาะจง