Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

นักข่าวที่ทำงานในทุกหนทุกแห่ง?

วิธีการรักษาความปลอดภัยทางออนไลน์ได้ทุกๆ ที่ โดยไม่ต้องปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล anchor link

ในฐานะนักข่าว คุณอาจเคยชินกับการทำงานในสถานการณ์ที่อันตราย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบกรับความเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นสำหรับข้อมูลและการติดต่อสื่อสารของคุณ รายการบทช่วยสอนนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีการทำความเข้าใจกับโมเดลภัยคุกคามของคุณ การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างปลอดภัย การป้องกันตัวคุณเองและข้อมูลของคุณทางออนไลน์ และการหลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์เนื้อหาทางออนไลน์

 1. การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก
 2. การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
 3. การเข้าร่วมการชุมนุมประท้วง (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 4. การประเมินความเสี่ยง
 5. สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อข้ามชายแดนเข้าสหรัฐอเมริกา
 6. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 7. วิธีการ: หลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์เนื้อหาทางออนไลน์
 8. การเลือก VPN ที่เหมาะสมสำหรับคุณ
 9. วิธีการ: ลบข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยบน Linux
 10. วิธีการ: การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน Windows
 11. วิธีการ: การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน macOS