Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

คุณเป็นนักวิจัยทางวิชาการใช่หรือไม่

เรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการลดการเกิดอันตรายในการดำเนินการวิจัยของคุณ anchor link

รายการนี้ได้สรุปย่อวิธีประเมินความเสี่ยงที่คุณ ผู้เข้าร่วมการวิจัยของคุณ และข้อมูลของคุณอาจประสบ และสิ่งที่ต้องพิจารณาขณะดำเนินการ จัดเก็บ และรายงานเกี่ยวกับการวิจัย
 

  1. การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก
  2. การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
  3. การประเมินความเสี่ยง
  4. สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อข้ามชายแดนเข้าสหรัฐอเมริกา
  5. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
  6. วิธีการ: ลบข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยบน Linux
  7. วิธีการ: การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน Windows
  8. วิธีการ: การลบข้อมูลแบบปลอดภัยใน macOS