Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ቀዳሚ የበይነ መረብ ደህንነት ጥራዝ

ቀላል ቅደም ተከተሎችን በመምረጥ ይጀምሩ። anchor link

በየትኛውም ሥፍራ ብንኖርም ኾነ የትኛውንም ዓይነት ሥራ ብንሠራ ከመስመር ላይ ስለላ ተጽዕኖ አናመልጥም። አንዳንዶች በቀጥታ ተጽዕኖ ውስጥ ሲወድቁ ሌሎች ደግሞ ቀላል እርምጃዎችን በመውሰድ የመስመር ላይ ግንኙነታቸውን እና መረጃዎቻቸውን ከስለላ እንዴት መከላከል እንደሚችሉ ማወቅ ይፈልጋሉ። ይህ መግቢያ የዲጂታል ዝርዝር የአደጋ ተጋላጭነትዎን እንዴት እንደሚገመግሙ፣ የመስመር ላይ ግንኙነትዎን እና መረጃዎን ምስጢራዊነት እንዴት እንደሚጠብቁ እንዲሁም ግላዊነትን/ብሕትውነት (ፕራይቬሲ) የሚጨምሩ አጋዥ መሳሪያዎችን በዕለት ተዕለት ሕይወትዎ እንዴት ማካተት እንደሚችሉ ለማሰላሰል በሩን ይከፍትልዎታል።

  1. ጠንካራ የይለፍ ቃሎችን መፍጠር
  2. የውሂብ ደኅንነት ጥበቃ
  3. ማመስጠር ምንድን ነው?
  4. የሚያጋጥምዎ አደጋዎችን መገምገም
  5. ከሌሎች ጋር ስለመገናኘት
  6. መሣሪያዎችን መምረጥ
  7. በማኀበራዊ ሚዲያዎች ላይ ራስዎን መጠበቅ