Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Phần mở rộng trình duyệt chặn giao thông mạng

Khi bạn vào xem một trang web, trình duyệt gửi một số thông tin đến người điều hành trang web đó -- chẳng hạn như địa chỉ IP , một số thông tin về máy tính của bạn, và cookies nối kết bạn với những lần lướt mạng khác từ trình duyệt đó. Nếu trang web sử dụng hình ảnh và nội dung từ các máy chủ khác thì các thông tin vừa nêu cũng được gửi đến các trang web kia như một phần của việc tải xuống hoặc xem trang mạng. Các mạng quảng cáo, các nơi cung cấp dịch vụ phân tích và những trung tâm thu thập dữ liệu khác có thể thu lượm thông tin về cá nhân bạn bằng cách đó.

Bạn có thể cài thêm phần mềm chạy song song với trình duyệt để giới hạn lại số lượng thông tin rò rỉ ra cho các bên-thứ-ba. Thí dụ được biết nhiều là những chương trình ngăn chặn quảng cáo. EFF có cung ứng một công cụ gọi là Privacy Badger là một phần mở rộng cho trình duyệt để chặn giao thông mạng.