Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับการปิดกั้นการรับส่งข้อมูล

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ของคุณจะส่งข้อมูลบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของไซต์นั้น อย่างเช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุกกี้ที่ลิงก์คุณไปยังการเยี่ยมชมครั้งก่อนๆ ของคุณโดยใช้เบราว์เซอร์นั้น เป็นต้น ถ้าเว็บไซต์นั้นรวมรูปและเนื้อหาที่ได้มาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ข้อมูลเดียวกันนี้ก็จะถูกส่งไปที่เว็บไซต์อื่นๆ ด้วย อันเป็นส่วนหนึ่งของการดาวน์โหลดหรือการดูเพจนั้น เครือข่ายโฆษณา ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ อาจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณได้โดยใช้วิธีนี้

คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ทำงานควบคู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ และจะจำกัดว่าจะให้มีข้อมูลรั่วไหลไปที่บุคคลภายนอกด้วยวิธีนี้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างที่เรารู้จักกันดี ก็คือ โปรแกรมที่ปิดกั้นโฆษณา EFF มีเครื่องมือที่ชื่อ Privacy Badger ซึ่งเป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับการปิดกั้นการรับส่งข้อมูลอีกตัวหนึ่ง