Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Kiểm chứng chìa khoá

Trong mật mã khóa công khai , mỗi người: có một bộ chìa khóa . Để gửi một thông điệp an toàn tới một người khác, bạn mã hóa thông điệp bằng cách sử dụng chìa khóa công khai của họ. Một kẻ tấn công có thể lừa bạn bằng cách sử dụng chìa khoá của hắn, nghĩa là kẻ tấn công có thể đọc được tin nhắn của bạn, chứ không phải người mà bạn muốn gửi. Do đó, bạn cần kiểm chứng chìa khoá của ai đó đang sử dụng. Kiểm chứng chìa khoá là một cách cho bạn biết một chìa khoá nào đó thuộc về ai.