Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การยืนยันความถูกต้องของคีย์

ในวิธีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ แต่ละคนจะมีชุดของคีย์เป็นของตัวเอง หากต้องการส่งข้อความอย่างปลอดภัยให้กับบุคคลที่ระบุ คุณต้องเข้ารหัสข้อความของคุณโดยใช้คีย์สาธารณะของพวกเขา ผู้โจมตีอาจสามารถหลอกให้คุณใช้คีย์ของพวกเขา ซึ่งหมายความว่า พวกผู้โจมตีจะสามารถอ่านข้อความของคุณได้ แทนที่จะเป็นผู้รับตามที่คุณตั้งใจ ดังนั้น คุณจึงต้องยืนยันความถูกต้องว่าคีย์นั้นถูกใช้โดยผู้ที่ระบุจริงๆ การยืนยันความถูกต้องของคีย์เป็นวิธีการจับคู่คีย์ให้ตรงกับตัวบุคคล