Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Cân bằng độ mòn

Một số thể dạng lưu trữ số, như bộ nhớ flash dùng trong các đĩa thể rắn (SSD) và thẻ USB, có thể hao mòn nếu bị ghi chép nhiều lần. Cân bằng độ mòn là một phương thức để tản đều việc ghi chép dữ liệu trãi rộng trên phương tiện lưu trữ nhằm tránh việc một chỗ nào đó bị ghi chép quá nhiều lần. Điểm lợi của việc này là giúp thiết bị lưu trữ tồn tại lâu hơn.Điều nguy hiểm đối với người dùng quan tâm đến bảo mật là việc cân bằng độ mòn làm cản trở các chương trình tẩy xóa an toàn cố tình ghi chép chồng lên các tập tin nhạy cảm với dữ liệu rác để xóa vĩnh viển. Thay vì tin cậy vào các chương trình tẩy xóa an toàn với dữ liệu chứa trong SSD hay thẻ USB, tốt hơn hết là dùng mã hóa toàn bộ đĩa. Mã hóa tránh được vấn đề khó khăn của tẩy xóa an toàn vì rất khó khăn để phục hồi các tập tin trong đĩa mã hóa nếu không có đúng mật khẩu .