Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Đĩa Thể Rắn

Trước giờ, máy tính giữ dữ liệu trên đĩa quay từ trường. Các thiết bị di động và ngày càng nhiều máy vi tính bây giờ giữ dữ liệu trên các ổ đĩa bất động. Các ổ đĩa thể rắn (solid state drive hay SSD) hiện thời mắc hơn nhiều, nhưng lẹ hơn phương tiện lưu trữ từ trường. Rất tiếc là rất khó để xóa an toàn và chắc chắn dữ liệu ra khỏi ổ đĩa thể rắn.