Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Bí mật chuyển tiếp

Một đặc tính của hệ thống tin nhắn bảo mật nhằm bảo đảm là các trao đổi trong quá khứ vẫn còn bảo mật ngay cả khi một trong những chìa khóa riêng bị đánh cắp sau này. Cách làm việc của bí mật chuyển tiếp là dùng chìa khóa bí mật của người trong cuộc để tạo ra chìa khóa mới, mà nó chỉ được dùng cho cuộc trao đổi hiện thời và sau đó sẽ bị xóa bỏ, khiến cho các tin nhắn cũ không thể nào được giải mã . Đối với các trang web HTTPS , bí mật chuyển tiếp là một bảo vệ quan trọng chống lại các đối thủ như cơ quan tình báo mà họ có thể chép lại một lưu lượng lớn thông tin và dùng một chìa khóa đánh cắp để giải mã. Cho tin nhắn nhanh và hệ thống chat, bí mật chuyển tiếp cần thiết để bảo đảm là tin nhắn đã xóa thì bị xóa thật sự, tuy nhiên bạn cũng cần phải tắt chức năng ghi chép ký sự hoặc mở chức năng tẩy xóa an toàn các tin nhắn cũ.