Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

HTTPS

Nếu bạn đã từng xem một trang mạng có địa chỉ với các ký tự như “http://www.example.com/”, bạn sẽ thấy có ký tự “http” trong đó. HTTP (giao thức truyền tải siêu văn bản) là cách trình duyệt giao tiếp với máy chủ trang mạng. Không may là chuẩn http chuyển đi các văn bản không được bảo mật trên internet. HTTPS (S là viết tắt của secure (bảo mật, an toàn) sử dụng mã hóa để bảo vệ an toàn hơn dữ liệu mà bạn gửi đến trang mạng, và thông tin mà trang mạng gửi lại bạn, chống bị nhòm ngó, xem lén.