Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mạng riêng ảo

Một mạng riêng ảo là một phương pháp để kết nối máy tính của bạn một cách an toàn với mạng của một tổ chức ở đầu kia của Internet. Khi bạn sử dụng một VPN, tất cả các thông tin liên lạc trên Internet bằng máy tính được đóng gói cùng nhau, được mã hóa và sau đó chuyển tiếp đến tổ chức khác này, nơi nó sẽ được giải mã , giải nén, và sau đó được gửi đến đích của nó. Với mạng lưới của tổ chức, hoặc bất kỳ máy tính khác trên Internet rộng lớn hơn, dường như yêu cầu từ máy tính của bạn được xem như đang đến từ bên trong tổ chức, không phải từ vị trí của bạn.

VPN được sử dụng bởi các doanh nghiệp để cung cấp truy cập an toàn vào tài nguyên nội tại (như máy chủ tập tin hoặc máy in). Chúng cũng được sử dụng bởi các cá nhân để vượt qua kiểm duyệt của chính phủ, hoặc vượt qua sự giám sát của địa phương.