Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Diệt virus

Phần mềm nhằm bảo vệ thiết bị khỏi bị kiểm soát bởi mã độc . Các con virus là loại đầu tiên và thông dụng của mã độc; chúng được đặt tên là virus để phản ánh cách chúng lây lan từ thiết bị này sang thiết bị khác. Ngày nay hầu hết phần mềm diệt virus tập trung vào cảnh báo bạn nếu bạn sắp sửa tải xuống các tập tin khả nghi từ nguồn bên ngoài, và phân tích các tập tin trên máy tính của bạn để xem các tập tin này có trùng với danh sách mã độc hoặc đặc tính của mã độc.

Phần mềm diệt virus chỉ có thể nhận ra mã độc nếu như nó gần giống căn bản với các mẫu mà nhà phát triển đã phân tích rồi. Điều này làm nó kém hiệu quả trong việc chống lại loại mã độc có chủ đích, thứ được thiết kế để xâm nhập vào một cộng đồng hoặc người nào đó, hơn là tấn công chung chung. Nhiều mã độc tiên tiến có thể chủ động tấn công hoặc ẩn nấp không bị phần mềm diệt virus phát hiện.