Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

โปรแกรมป้องกันไวรัส

ซอฟต์แวร์ที่พยายามจะป้องกันอุปกรณ์จากการถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (หรือ 'มัลแวร์ ') 'ไวรัส' เป็นมัลแวร์รูปแบบหนึ่งที่พบได้มากที่สุด การตั้งชื่อว่า 'ไวรัส' ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เชื้อแพร่กระจายจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ในปัจจุบัน โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนมากจะมุ่งเน้นที่การแจ้งเตือนคุณ ถ้าคุณดูเหมือนกำลังจะดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าสงสัยจากแหล่งภายนอก และการตรวจสอบไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูว่าตรงกับแนวคิดของซอฟต์แวร์หรือไม่ ว่ามัลแวร์ควรจะเป็นอย่างไร

โปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถตรวจพบมัลแวร์ได้ ถ้ามัลแวร์นั้นเหมือนหรือคล้ายกันมากกับตัวอย่างที่ผู้พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัสได้วิเคราะห์ไว้แล้ว ด้วยเหตุนี้ โปรแกรมป้องกันไวรัสจึงมีประสิทธิภาพน้อยมาก เมื่อต้องต่อสู้กับมัลแวร์ที่เจาะจงเป้าหมาย ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เจาะระบบเฉพาะชุมชนหรือบุคคลที่เป็นเป้าหมาย แทนที่จะแพร่กระจายการโจมตีในวงกว้าง มัลแวร์ขั้นสูงบางตัวยังสามารถโจมตีในเชิงรุกหรือซ่อนตัวจากโปรแกรมป้องกันไวรัสได้ด้วย