Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mã độc

Mã độc viết tắt cho phần mềm độc hại: những chương trình được thiết kế để làm những công việc bất chính trong máy của bạn. Virus là một loại mã độc. Cũng như các chương trình đánh cắp mật khẩu, thâu lén, hoặc xóa dữ liệu của bạn.