Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Dấu vân tay Chìa khóa

Một chuỗi ký tự hoặc số tượng trưng cho chìa khóa công khai. Một số công cụ riêng tư cho phép bạn so sánh dấu vân tay chìa khóa của ai đó trên máy bạn và máy họ có giống nhau hay không. Mục đích là để ngăn ngừa tấn công của kẻ-trung-gian , mà kẻ gian gạt bạn dùng chìa khóa sai.