Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ቁልፍ የጣት አሻራ

የአደባባይ ቁልፍን የሚወክሉ ፊደሎች ወይም ቁጥሮች ቅደም ተከተል ነው፡፡ አንዳንድ የግላዊነት መሣሪያዎች ሌሎች ሰዎች በመሳሪያቸው ላይ ያደረጉትን የጣት አሻራ በእርስዎ መሣሪያ ትክክለኛነትነቱን እንዲያረጋግጡ ያደርጋሉ፡፡ የዚህ ዓላማ መካከለኛ የሆነ ሰው የተሳሳተ ቁለፍ በመጠቀም እንዳያታልዎ መከላከል ነው፡፡