Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Dấu vân tay

Chìa khóa của mã hóa khóa công cộng là những con số rất lớn, nhiều lúc lên đến cả nghìn con số hoặc hơn. Một dấu vân tay là con số nhỏ hơn nhiều hoặc một tập hợp các dãy số và ký tự dùng như tên gọi duy nhất cho khóa đó, không cần phải liệt kê tất cả các con số của khóa. Ví dụ như nếu bạn và một người bạn muốn đảm bảo cả hai đều có chung khóa, bạn có thể dành một quãng thời gian dài đọc hàng trăm chữ số trong khóa, hoặc mỗi người bạn có thể tính vân tay của khóa và so sánh chúng với nhau. Vân tay của phần mềm mã hóa thường có khoảng 40 ký tự và số. Nếu bạn kiểm tra cẩn thận một dấu vân tay có giá trị đúng, thì bạn sẽ được an toàn chống lại những kẻ mạo danh dùng chìa khóa giả. Vài công cụ phần mềm cung cấp các cách khác thuận tiện hơn để kiểm tra khóa, nhưng phải có một vài dạng kiểm chứng nào đó cần làm để ngăn chặn các nhà cung cấp thông tin liên lạc nghe lén.