Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ลายนิ้วมือ

รหัสของการเข้ารหัสคีย์สาธารณะมีตัวเลขเป็นจำนวนมาก บางครั้งก็ยาวเป็นพัน หรือบางครั้งก็มากกว่านั้น ลายนิ้วมือคือชุดของตัวเลขและตัวอักษรที่มีจำนวนน้อยกว่ารหัสคีย์สาธารณะมาก โดยสามารถใช้ลายนิ้วมือเป็นชื่อเฉพาะสำหรับคีย์ดังกล่าว โดยไม่ต้องมานั่งจดรายการของตัวเลขทั้งหมดของคีย์ดังกล่าว  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณและเพื่อนของคุณต้องการทำให้แน่ใจว่าคุณทั้งสองคนมีคีย์เดียวกัน คุณสองคนอาจใช้เวลานั่งอ่านตัวเลขทั้งหมดหลายร้อยตัวในคีย์นั้น หรือคุณสองคนอาจคำนวณลายนิ้วมือของคีย์ของคุณ แล้วเปรียบเทียบลายนิ้วมือเหล่านั้นแทนก็ได้ โดยปกติ ลายนิ้วมือที่ซอฟต์แวร์การเข้ารหัสแสดงจะประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรประมาณ 40 ตัว ถ้าคุณตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าลายนิ้วมือมีค่าที่ถูกต้อง คุณน่าจะปลอดภัยจากผู้ที่ปลอมตัวมาโดยใช้คีย์ปลอม เครื่องมือซอฟต์แวร์บางตัวอาจเสนอทางเลือกที่สะดวกกว่าในการยืนยันความถูกต้องของคีย์ของเพื่อน แต่คุณก็ต้องมีการยืนยันความถูกต้องบางรูปแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถฟังการติดต่อสื่อสารของคุณได้ง่ายๆ