Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

VPN thương mại

Mạng Riêng Ảo thương mại là một dịch vụ riêng giúp chuyển tải các thông tin liên lạc internet một cách bảo mật qua mạng của họ. Điều thuận lợi của dịch vụ này là tất cả các dữ liệu bạn gửi và nhận được giấu kín không cho mạng nội bộ thấy, vì thế nó an toàn, không bị những tên tội phạm, các nhà mạng địa phương không đáng tin, hoặc bất cứ ai đang tìm cách theo dõi trong mạng nội bộ. VPN có thể nằm ở nước ngoài, điều này có lợi cho việc bảo vê thông tin khỏi bị chính quyền địa phương biết, và vượt thoát kiểm duyệt quốc gia. Mặt không thuận lợi là hầu hết lượng thông tin được giải mã tại điểm kết thúc của VPN thương mại . Điều này có nghĩa bạn cần phải tin tưởng VPN thương mại (và quốc gia mà VPN này đặt tại đó) sẽ không xem lén thông tin của bạn.