Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Anahtar çifti

Açık anahtar kriptografisini kullanarak bir mesaj almak için (ve başkalarını mesajınızın gerçekten sizden geldiğine dair bilgilendirmek için), iki adet anahtar yaratmanız gerekir. Bu anahtarlardan ilki, gizli tutmanız gereken gizli anahtarınızdır. Diğeri ise, başkalarına gösterebileceğiniz açık anahtarınızdır. Bu iki anahtar matematiksel olarak birbirine bağlıdır ve genellikle toplu olarak "anahtar çifti" şeklinde anılırlar.