Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

คู่ของคีย์

หากคุณต้องการรับข้อความที่เข้ารหัสไว้โดยใช้วิธีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ (และการแจ้งให้คนอื่นๆ ทราบว่าข้อความนั้นมาจากคุณจริงๆ) คุณต้องสร้างคีย์ขึ้นมาสองชุด ชุดแรกคือ คีย์ส่วนตัว ซึ่งคุณเก็บไว้เป็นความลับ ส่วนอีกชุดหนึ่งคือคีย์สาธารณะ ที่คุณสามารถให้คนอื่นเห็นได้ คีย์ทั้งสองชุดนี้เชื่อมโยงกันในทางคณิตศาสตร์ และมักเรียกรวมกันว่า 'คู่ของคีย์ '