Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Xác minh hai yếu tố

"Một cái gì đó mà bạn biết, và một cái gì đó mà bạn có." Hệ thống đăng nhập chỉ yêu cầu tên người dùng và mật khẩu , có nguy cơ bị xâm nhập khi một người nào khác có thể có (hoặc đoán) những mẩu thông tin đó. Những dịch vụ có xác minh hai yếu tố yêu cầu bạn cung cấp xác nhận riêng biệt để chứng minh bạn chính là bạn. Yếu tố thứ hai có thể là một mã số bí mật dùng một lần, một số được tạo ra bởi một chương trình đang chạy trên một thiết bị di động, hoặc một thiết bị mà bạn có thể mang theo và dùng để xác nhận bạn là ai. Các công ty như ngân hàng, và các dịch vụ internet lớn như Google, PayPal và Twitter hiện cung cấp xác minh hai yếu tố.