Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Phần mềm phục hồi xóa

Hầu hết các thiết bị cho bạn xóa dữ liệu ra khỏi máy; Lấy thí dụ, bạn có thể kéo một tập tin cho vào biểu tượng Thùng Rác, hoặc nhấn nút xóa trong tập hình. Tuy nhiên xóa không luôn luôn có nghĩa là dữ liệu nguyên thủy biến mất. Phần mềm phục hồi xóa là những ứng dụng được dùng bởi chủ nhân của thiết bị, hoặc người khác có thiết bị trong tay, để phục hồi một số dữ liệu. Chương trình phục hồi xóa hữu ích cho những ai vô tình xóa dữ liệu của họ, và đối những ai mà dữ liệu của họ có thể bị phá hoại, chẳng hạn như một nhiếp ảnh gia bị buộc phải xóa hình ra khỏi máy ảnh. Tuy nhiên, cũng chính những chương trình đó là mối đe dọa cho những ai muốn tẩy xóa dữ liệu kín ra khỏi máy vĩnh viễn. Xin xem Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn để biết cách tẩy xóa dữ liệu, và cách làm việc của phần mềm phục hồi xóa trên các thiết bị hiện đại.