Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

มัลแวร์

มัลแวร์คือคำย่อของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการกระทำที่คุณไม่ต้องการบนอุปกรณ์ของคุณ ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็เป็นมัลแวร์เช่นกัน เช่นเดียวกับโปรแกรมที่ขโมยรหัสผ่าน บันทึกเสียงคุณอย่างลับๆ หรือลบข้อมูลของคุณ