Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ሸረኛ ሶፍትዌር

በእንግሊዝኛው አጠራር ማልዌር የሚባሉት ሸረኛ ሶፍትዌሮች ሲኾኑ በመሣሪያዎ ላይ አላስፈላጊ ተግባሮችን እንዲያከናውኑ ተደርገው የተሠሩ ፕሮግራሞች ናቸው። የኮምፒውተር ቫይረሶች ሸረኛ ሶፍትዌሮች ናቸው። በተጨማሪም የማለፊያ ቃልን የሚሰርቁ፣ እርስዎ ሳያውቁ እንቅስቃሴዎን የሚቀዱ፣ ወይም ውሂብዎን የሚያጠፉ ፕሮግራሞች ሸረኛ ሶፍትዌሮች ተብለው ይጠራሉ።