Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Dấu vân tay Tập tin

Một chuỗi ký tự hoặc số tượng trưng cho nội dung của tập tin. Chỉ thay đổi tập tin chút đỉnh sẽ làm thay đổi hoàn toàn dấu vân tay của nó. Kiểm lại dấu vân tay của một tập tin mà bạn tải xuống, chẳng hạn như một ứng dụng hay một phần mở rộng , giúp bảo đảm là bạn có đúng phiên bản mà mọi người có, và không ai khác sửa đổi nó trong lúc đang tải xuống.