Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Cuộc tấn công

Trong lĩnh vực an ninh máy tính, một cuộc tấn công là phương thức xâm phạm an . ninh, hoặc làm tổn hại cách dùng. Kẻ tấn công là người hoặc tổ chức tiến hành cuộc tấn công. Phương thức tấn công thi thoảng còn được gọi là “khai thác” (một lỗ hổng bảo mật).