Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Saldırı

Bilgisayar güvenliğinde bir saldırı, güvenliğin kendisini ya da kullanımını tehlikeye sokmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Bu tarz saldırıları kullanan bir kişi veya bir gruplara saldırgan denir. Saldırı yöntemine bazen "exploit" (açıktan faydalanma) da denir.