Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Chữ ký số

Dùng kỹ thuật toán học để xác nhận nguồn gốc của thông tin, và xác nhận là thông tin không bị thay đổi từ lúc soạn ra. Chữ ký số có thể dùng cho việc tải phần mềm xuống để bảo đảm là phần mềm cài đặt giống với phiên bản chính thức, và không có ai sửa đổi phần mềm này. Chữ ký số còn dùng để xác nhận là email có mã hóa không bị sửa đổi. Khi thông tin không được bảo vệ bằng chữ ký số, kẻ tấn công có thể thay đổi nội dung của người viết, và chẳng có một cách kỹ thuật nào để phát hiện điều này.