Surveillance
Self-Defense

Dijital İmza

Bir bilginin kaynağını doğrulamaya ve bilginin yazıldıktan sonra değiştirilmediğini onaylamaya yarayan matematiksel tekniğin adıdır. Dijital imzalar, indirdiğiniz bir yazılımın resmi olarak yayınlanmış sürümüyle birebir aynı olduğunu ve bu dosya üzerinde kimsenin herhangi bir oynama yapmadığını doğrulamak için kullanılabilir. Dijital imzalar aynı zamanda şifreli epostalar ve diğer amaçlar için de kullanılabilir. Bilginin dijital bir imza ile korunmadığı zamanlarda, internet servis sağlayıcıları veya diğer haberleşme sağlayıcıları bir kişinin yazdığı veya yayınladığı bir şeyin içeriğini değiştirebilir. Bu gibi durumlarda içerik üzerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol etmek teknik olarak mümkün değildir.

Eşanlamlılar: 

kriptografik imza
JavaScript license information